MEN CWT

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
1
Yiorgos Panayiotakis
GR
75
CWT
75
WHITE CARD
2
Radek VeverkA
CΖΕ
58
CWT
57
YELLOW CARD
3
Stephanos Stephani
CYP
48
CWT
48
WHITE CARD
4
Costas Constantinou
CYP
37
CWT
37
WHITE CARD
5
Andrey Pisarev
CYP
35
CWT
35
WHITE CARD
6
Andreas Hadjistylli
CYP
35
CWT
35
WHITE CARD
7
Marinos Kartapanis
CYP
32
CWT
32
WHITE CARD
8
Stamatis Mavropoulos
CYP
32
CWT
32
WHITE CARD
9
Stefanos Kantzilaris
CYP
26
CWT
26
WHITE CARD
10
Soteres Chrysostomou
CYP
25
CWT
25
WHITE CARD
11
Xenios Drousiotis
CYP
25
CWT
25
WHITE CARD
12
Constantinos Yiannikouris
CYP
22
CWT
22
WHITE CARD
13
Zeniou Panayiotis
CYP
20
CWT
20
WHITE CARD
14
Petros Constantinou
CYP
20
CWT
20
WHITE CARD
15
Markos Georgiou
CYP
25
CWT
18
YELLOW CARD
16
Antonis Antoniou 
CYP
22
CWT
 
RED CARD
17
Marios Constantinou
CYP
15
CWT
 
RED CARD
18
Panayiotis Antoniou
CYP
35
CWT
 
RED CARD
19
Yiannos Christodoulou
CYP
23
CWT
 
NO SHOW
20
Kallis Stavros
CYP
20
CWT
 
NO SHOW
21
Royce Gregoriades
CYP
20
CWT
 
NO SHOW
22
Fabian Petraki
CYP
18
CWT
 
NO SHOW
23
Marios Demetriou
CYP
10
CWT
 
NO SHOW
24
Michalis Filinis
GRE
40
CWT
 
NO SHOW
 

WOMEN CWT

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
1
Irina Veverka (Karina)
RUS
53
CWT
53
WHITE CARD
2
Adriana Bantu
ROM
37
CWT
37
WHITE CARD
3
Katey McPherson
UK
35
CWT
35
WHITE CARD
4
Helen Evi Holroyd
CYP
30
CWT
30
WHITE CARD
5
Sasa Jeremic
SRB
30
CWT
22
YELLOW CARD
6
Danae Varveri
GRE
45
CWT
 
NO SHOW
 

MEN FIM

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
1
Pavlos Kourtellas
CYP
50
FIM
50
WHITE CARD
2
Stephanos Stephani
CYP
35
FIM
35
WHITE CARD
3
Marinos Kartapanis
CYP
25
FIM
25
WHITE CARD
4
Stefanos Kantzilaris
CYP
20
FIM
20
WHITE CARD
5
Nadiotis Constantinos
CYP
42
FIM
 
RED CARD
6
Michalis Filinis
GRE
47
FIM
 
NO SHOW
7
Radek VeverkA
CΖΕ
53
FIM
 
NO SHOW
 

WOMEN FIM

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
1
Adriana Bantu
ROM
32
FIM
32
WHITE CARD N.R
2
Helen Evi Holroyd
CYP
30
FIM
30
WHITE CARD N.R
3
Irina Veverka (Karina)
RUS
45
FIM
 
NO SHOW
 

MEN CNF

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
1
Marinos Kartapanis
CYP
20
CNF
20
WHITE CARD
2
Stefanos Kantzilaris
CYP
16
CNF
16
WHITE CARD
 

WOMEN CNF

 
A/A
 NAME
NAT/LITY
AP
DISCIPLINE
RP
FINAL RESULTS
43
Katey McPherson
UK
30
CNF
30
WHITE CARD
44
Adriana Bantu
ROM
23
CNF
23
WHITE CARD